DIV 1 (13. – 15.9.)

Výcvik inspirovaný českým útvarem 43. výsadkový prapor Chrudim, který má jasný cíl – dostat všechny na stejnou úroveň znalostí a dovedností a vytvořit bojeschopnou jednotku. V našem případě komando, které na následujících cvičeních bude provádět výsadkové a diverzní operace.

Cvičení zahrnovalo teoretickou přípravu na učebně, včetně přípravy osy přesunu. V ranních hodinách proběhl výsadek do oblasti a zahájení praktické části.