Mountain Eagle 3 (29.-30.9. 2017)

Akce měla přiblížit současný konflikt v Afghánistánu a místní partyzánský styl boje. Kromě toho měla akce LARP prvky díky přítomnosti herních civilistů.
Akce nám přinesla mnoho nových zkušeností a odhalila i některé nedostatky na naší straně díky naprosté reálnosti této akce. Vše probíhalo v součinnosti s klukama z 1/10th SFG ODA 0112.