O nás

Jsme zapsaný spolek, který se zabývá činností bojových jednotek AČR. Předlohou pro nás tvoří současná Armáda České republiky. Nenapodobujeme žádný konkrétní útvar. Sídlo spolku je ve Zlínském kraji, konkrétně Lukov u Zlína.Naše historie sahá až do roku 2007, kde je datován vznik jednotky tehdy čistě airsoftové. Za uplynulé roky došlo k patřičnému vývoji. Mezníkem se stal rok 2016, kdy jsme začali nést název Czech Troops Reenactment a změnila se celková koncepce činnosti, kdy se naši předlohou stala Armáda České republiky. AČR je pro nás předloha jak pro výstroj a výzbroj, tak i pro používané taktiky, výcvik a celkové znalosti a dovednosti. V roce 2019 jsme se stali oficiálním zapsaným spolkem KVHS CTR. Stanovy našeho spolku najdete ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně nebo na justice.cz.

V současnosti máme 10 členů spolku, kteří jsou z různých oblastí z celé Moravy. Nábor do našich řad probíhá jednou za rok, kdy vypisujeme nábor pro uchazeče. Při výcviku klademe důraz především na vševojskové znalosti a dovednosti každého člena jednotky a ke zbraním přistupujeme jako k reálným střelným zbraním, nikoliv pouze airsoftovým.

 

Kromě činnosti v přírodní aglomeraci působíme i v zástavbě, protože tato dvě velmi odlišná prostředí jsou někdy při daných operacích propojena.

Specifikem je pak komando Falcon, které spadá pod spolek. Komando FALCON je skupina příslušníků spolku KVHS CTR, kteří si chtějí sáhnout na dno, zajít za hranice svých možností a plnit výsadkové a diverzní operace, které jsou všestranně velice náročné. Členství v komandu je dobrovolné a je pro příslušníky spolku, kteří chtějí okusit simulace bojových operací, které se co nejvíce přibližují realitě vojenského nasazení samozřejmě v rámci právních norem ČR.


Do našeho výcviku taktiky a boje jsou aplikovány současné bezpečnostní hrozby, které souvisí s vojenstvím. Jedná se především o terorismus a jeho guerillovu válku, sabotáže, cílenou likvidaci a další. Naše jednotka implementuje tyto hrozby ve svých cvičeních a učí se teoreticky i prakticky, jak se s těmito hrozbami bojuje. Zdroje informací pramení z vysokoškolského studia některých členů spolku a spolupráce se složkami IZS a dalšími spolky KVHS.
Současné fenomény simulujeme při námětových výcvikových cvičeních i při OTC (Odborné Taktické Cvičení), které jsou vrcholem našeho úsilí a výcviku za určité období.

Z výše zmíněného textu rozhodně nevyplývá, že bychom jakkoliv podporovali válečné konflikty a ozbrojené střety ve světě. Veškerá činnost je prováděna v rámci právních norem České republiky.Závěrem nutno podotknout, že jsme parta přátel a nadšenců k AČR a militarismu se vším všudy, kteří to berou jako sport a koníček avšak vždy se snahou o profesionalitu.
K příslušníkům ozbrojených sil ČR, bezpečnostním ozbrojeným sborům ČR a záchranným sborům ČR máme vždy naprostý respekt a úctu.