Protector XIV. (2017)

Již při příjezdu byla vidět nepřipravenost Fort Protektoru, když jsme museli vybudovat bránu s použitím vlastních zdrojů (desítky metrů paracordu). Ihned po začátku akce vyrazily všechny týmy na patroly, na základně zůstaly jen dvě jednotky z nichž jsme byli jednou my.První 4 hodiny jsme měli odpočinek a následně 4 hodiny base defendu. Druhý den dopoledne jsme vyrazili na první misi a to ochrana VIP při jednání s vesnicemi Samoc, Herat a Sarkaní. V Samocu jsme začali budovat plot a navazovat přátelství s vesničany. Jejich přístup byl opravdu skvělý a všichni si užívali správný larp. V Heratu jsme na žádné vesničany skoro nenarazili, jen občasné prohledání kolemjdoucích ale vesnice působila prázdně. Do Sarkaní jsme se nedostali skrze blokádu Talibanu, tak jsme se přesunuli do okolí vesnice Herat. Tam jsme strávili pár hodin v kruhové obraně, načeš se naše VIP rozhodlo stopnout si odvoz do Fort Protektoru a bez jediného slova nás nechat v lese. Po návratu jsme vysvětlili velení, že takto to dál nejde. Za necelou hodinu jsme měli novou misi. Společně s ostatními jednotkami jsme vytvořili konvoj vedeným Pandurem, několika pick-upy a zakončený Tatrou. Náš úkol byl jednoduchý, bránit Sarkaní proti možnému útoku Talibanu. Po nějakém čase, kdy se nepřítel neukázal jsme se přesunuli do nitra vesnice, kde nás odzbrojili. Zezačátku byla atmosféra napjatá ale ke konci jsme se sblížili s obyvateli a užili si larp. Po ukončení činnosti jsme se vrátili na základnu, a když jsme nedostali žádný úkol, rozhodli jsme se vydat na patrolu k vesnici Samoc. Do nitra vesnice nás již nepustili, tak jsme vybudovali obranné pozice v blízkém lese. Později večer jsme se dozvěděli, že vesnice spolupracuje s Talibanem a nejspíš se chystá proti nám zasáhnout. Z jedné strany nás okupovali obyvatelé vesnice a z druhé Taliban. Snažili se nás vyprovokovat k útoku, ale tuto hru nervů jsme úspěšně zvládali několik hodin. Po několika nástřelech ze strany Talibanu jsme se rozhodli stáhnou na Strongpoint Apache. Po hodině odpočinku přestaly fungovat generátory a základna se ponořila do tmy. To vyhovovalo Talibanu skrývajícím se v okolí a následně zahájili útok. Ten se nám podařilo odrazit a zajistit relativně bezpečný příjezd našeho eskortu na Fort Protektor. Přijely pouze dva pick-upy, takže se naše jednotka musela dopravit na třikrát. První transport proběhl za těžké palby avšak bez zranění. Druhý už takové štěstí neměl a Taliban mu uštědřil velké ztráty z našich řad. Třetí transport jsme se snažili pokrýt při příjezdu na základnu a zmírnit ztráty, což se povedlo. Další den jsme začali base defendem, při kterém se nestalo nic podstatného. Hned potom jsme dostali za úkol zničit mešitu ve vesnici Samoc vybudouvanou Talibanem. Tam jsme se setkali s odporem vesničanů, tak jsme zahájili blokádu vesnice. Další rozkaz byl zneškodnit celý Samoc. Jednání se stařešinou šlo dobře, už se jednalo i o odevzdání všech zbraní, ovšem naše německé posily špatně pochopili rozkaz a zahájili přímou likvidaci celé vesnice. takže celá vesnice byla podle původního plánu zničena. To mělo za následek brzký útok Talibanu s fatalními ztrátami v naší jednotce. Bránili jsme se dobře, ale do příjezdu posil to nestačilo. Později odpoledne toho dne se strhla velká bouřka, což mělo za následek kompletní vytopení našeho stanu a demotivaci jednotky pro mimoherní střílečku. Tímto pro nás končil Protektor XIV 2017 v sobotu večer.

Dále bychom chtěli poděkovat jednotce Black Eagle za perfektní spolupráci.